افتتاح مدرسه در روستای میرزاعلی‌کندی
عکس: جعفر رشتبر
10:57 | 1394/06/30
مدرسه شهدای بانک ملی در روستای میرزا علی کندی شهرستان ورزقان با حضور فرماندار ورزقان و رییس اداره امور شعب بانک ملی استان افتتاح شد.