اولین جشنواره قوچ مغان در هریس
عکس: محمدحسین همتی
15:27 | 1394/06/11
اولین جشنواره معرفی برترین قوچ مغانی عشایر شهرستان هریس با حضور فرماندار، مسئولین استانی و شهرستانی و عشایر شهرستان هریس برگزار شد.