بازدید فرماندار هریس از پروژه بیمارستان
عکس: محمدحسین همتی
9:10 | 1394/05/19
فرماندار هریس در بازدید از مراحل عملیاتی پروژه بیمارستان امام حسین(ع) مسایل و مشکلات این پروژه را از نزدیک بررسی کرد.