چهارشنبه 27 تير 1397 _ 04 ذو القعدة 1439
 معرفی مدیرکل


شماره تماس: 35291213
 
آخرین اخبار
مشكلي در بارگذاري بوجود آمده است
 
  دفتر امور بانوان و خانواده
شرح وظایف:

-    انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشكلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های كلان جمهوری اسلامی ایران.
-    ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور و اجرای خط مشی ها ، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
-    مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فر هنگی ، اجتماعی ، اقتصادی استان وبرنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور .
-    مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان.
-    مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب در جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح كارایی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان باتوجه به مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشاركت در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آنها .
-    برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرائی و سازمان ها و نهادهای ذیربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان در استان.
-    پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاری دستگاه های ذیربط.
-    فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طریق استاندار و فرمانداران و سایر دستگاه های ذیربط استان.
-    تعیین مسائل و مشكلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشكلات.
-    نظارت و پیگیری در زمینه تشكیل و تاسیس نحوه فعالیت كانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرضه های مختلف.