ملاقات مردمی / عکس : سعیدفتوت
ملاقات مردمی
عکس : سعیدفتوت
.
1394/08/06
مراسم عزاداری امدادگران عاشورایی / عکس: بیژن شیخ علیزاده
مراسم عزاداری امدادگران عاشورایی
عکس: بیژن شیخ علیزاده
.
1394/08/02
استانداری در تاسوعای حسینی / عکس: بیژن شیخ علیزاده
استانداری در تاسوعای حسینی
عکس: بیژن شیخ علیزاده
.
1394/08/02
بازدید از مرکز فیزیوتراپی دوز داغ / عکس: جواد نقی زاده
بازدید از مرکز فیزیوتراپی دوز داغ
عکس: جواد نقی زاده
.
1394/07/28
ملاقات مردمی
عکس : سعیدفتوت | 1394/08/06 | 16:54
دیدار با هیئت اقتصادی چینی
عکس: بیژن شیخ علیزاده | 1394/08/03 | 21:41
مراسم عزاداری امدادگران عاشورایی
عکس: بیژن شیخ علیزاده | 1394/08/02 | 0:49
استانداری در تاسوعای حسینی
عکس: بیژن شیخ علیزاده | 1394/08/02 | 0:33
بازدید از مرکز فیزیوتراپی دوز داغ
عکس: جواد نقی زاده | 1394/07/28 | 11:43
بازدید از مرکز تجاری نخجوان
عکس: جواد نقی زاده | 1394/07/28 | 10:42
حضور در سرکنسول گری ایران در نخجوان
عکس: جواد نقی زاده | 1394/07/28 | 10:26
بازدید از دانشگاه خصوصی نخجوان
عکس: جواد نقی زاده | 1394/07/28 | 10:23
بازدید از موزه تاریخی نخجوان
عکس: جواد نقی زاده | 1394/07/28 | 10:18
دیدار با رییس مجلس عالی نخجوان
عکس: جواد نقی زاده | 1394/07/28 | 10:13