معرفی مدیرکل

طاهر روحی
شماره تماس: 33305766
 
 
مهمان : 4658
امروز : 848
ديروز : 6635
ماه : 201801
كل : 10481166
 
  دفتر هماهنگی امور اقتصادی
شرح وظایف:

- مطالعه و تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي ميان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه كلان كشور.
- نظارت بر انطباق فعاليت هاي اقتصادي استان با اهداف خط مشي هاي توسعه ملي و منطقه اي.
- تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه اقتصادي.
- انجام بررسي و ارائه برنامه هاي امور اشتغال و سرمايه گذاري در استان و انجام وظايف كارگروه هاي ذيربط.
- همكاري و تهيه راهكارهاي لازم در امور مربوط به توسعه صادرات.
- بررسي و شناخت به منظور بهره برداري از كليه امكانات موجود استان در زمينه كشاورزي، دامپروري، صنعتي، خدماتي و نظاير آن در جهت توسعه و پيشبرد برنامه هاي كشاورزي و دامپروري  و صنعتي استان و ارائه پيشنهاد و راه حل هاي مناسب به دستگاه هاي اجرايي ذيربط و انجام پيگيري هاي لازم براي رفع نارسايي ها، مشكلات و مسائل آنان.
- انجام مطالعات و بررسي هاي لازم بمنظور شناخت استعدادهاي رشد كشاورزي، دامپروري و توليدي استان در جهت كمك به تعيين سياست ها و خط مشي هاي اقتصادي و توليدي استان در چارچوب اصول كلي توسعه اقتصادي كشور.
- هماهنگي و همكاري با دستگاه هاي اجرايي ذيربط در امر احياء، گسترش، توسعه و بهره برداري از مراتع، جنگل و اراضي مستعد كشاورزي در سطح استان.
- هماهنگي بين ارگان هاي ذيربط در زمينه بسيج امكانات بمنظور انجام امور مربوط به اسكان، بهداشت، آموزش و تامين مراتع و ساير تسهيلات رفاهي عشاير.
- نظارت در تهيه و تنظيم طرح هاي كشاورزي، دامپروري، صنعتي، عمراني و اقتصادي و ... با توجه به تجارب اجرايي و ضرورت ها و جهات سياسي و اجتماعي منطقه.
- هماهنگي و همكاري با ارگان هاي ذيربط در امر صنعت، توليد، معادن و فلزات و كشاورزي و ارائه گزارشات پيشرفت امور اقتصادي و توليدي استان به مقامات مافوق و ساير مراجع ذيربط.
- نظارت و مراقبت در تشكيل جلسات و فعاليت هاي كشاورزي شهرستان هاي تابعه و همچنين بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي استان در ارتباط با مسائل مربوط به كشاورزي.
- نظارت و هماهنگي در امر مطالعه و بررسي امور مربوط به آب و آبخيزداري و تهيه طرح در امور آب استان و برنامه ريزي در خصوص استفاده بموقع و بجا رودخانه ها و آب هاي تحت الارضي و سطح الارضي استان.
- ايجاد هماهنگي در زمينه امور بانكي استان.
- نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي و ساير مواردي كه از طريق دولت سهميه بندي مي شود.
- تشكيل جلسات و كارگروه هاي مربوط به كنترل و قيمت گذاري كالاي استان و پيگيري مصوبات تا مرحله اقدام.
- تامين موجبات و نظارت و مراقبت در تشكيل جلسات شوراي آرد و نان استان و همچنين اجراي سياست دولت در قبال آرد و گندم.
- انجام بررسي هاي لازم به منظور ارائه پيشنهادات مناسب به ارگان هاي اجرايي استان در جهت رفع مسائل و مشكلات ناشي از اجراي طرح ها و فعاليت هاي مربوط به صادرات غير نفتي استان، ارتقاء سطح كيفيت اينگونه صادرات در حد انطباق ويژگي هاي آن با استانداردهاي قابل قبول كشورهاي وارد كننده و فراهم نمودن موجبات تشويق و توجيه صادركنندگان محلي به انجام سرمايه گذاري هاي بيشتر در زمينه هاي فوق ضمن تاكيد بر رعايت معيارهاي مذكور با همكاري سازمان ها و مراجع ذيربط.
- پيشنهاد انجام رايزني هاي لازم با نمايندگي هاي كشورهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران از طريق وزارت امور خارجه بمنظور معرفي كيفي و كمي و همچنين تنوع صادرات غير نفتي محلي و اهتمام در فراهم ساختن زمينه صدور اين قبيل كالاها توسط دستگاه هاي اجرايي استان با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir