معرفی مدیرکل

علیرضا کریمی
شماره تماس: 35291402
 
  اداره‌کل برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری
شرح وظایف:

·         تهیه ، تدوین و برنامه ریزی طرح های فناوری اطلاعات استان و نظارت بر اجرای آنها .

·         هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های توسعه خدمات فناوری اطلاعات نظیردولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک ، با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به سیاست های كلان كشور.

·         ارائه ی راهكارهایی جهت تامین امنیت داده ها واطلاعات وحفاظت از اطلاعات .

·         مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلندمدت ، میان مدت ، کوتاه مدت و اهداف کمی وکیفی فناوری اطلاعات در استان در راستای سیاست های كلان كشوری.

·         تدوین اهداف کلان، راهبرد ها و سیاست های توسعه فرهنگ و آگاهی عمومی درخصوص کاربری فناوری اطلاعات در استان .

·         انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تطبیقی در حوزه فناوری اطلاعات استان.

·         برنامه ریزی و تمهیدات لازم به منظور ایجاد مركز داده (Data Center ) استانی و هماهنگی جهت استقرار بانك های اطلاعاتی دستگاه ها در مركز داده .

·         تدوین و تبیین خط مشی های لازم جهت استفاده از امكانات سخت / نرم افزاری و مخابراتی.

·         ایجاد ومدیریت شبكه های اطلاعاتی درچارچوب اهداف دفتر ونظارت برحسن فعالیت آن ها .

·         تدوین برنامه های آموزشی درجهت ترفیع و ارتقای دانش فناوری اطلاعات برای مدیران ،كاركنان استانداری وكارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان با همكاری مركز آموزش و پژوهش .

·         نظارت وارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات در استان .

·         در راستای تحقق دولت الكترونیك و در حیطه وظایف حاكمیتی استانداری ، تهیه ، طراحی و توسعه پورتال جامع استان به منظور هماهنگی ، كنترل ، هدایت و توسعه پورتال استانی در جهت ارتقای بهره وری سیستم ها و زیر سیستم ها .

·         مطالعه و بررسی زمینه فناوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای استانداری .

·         برنامه ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات ، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز .

·         پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده .

·         برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده های جغرافیایی(GIS) در استان.

·         تهیه و تدوین استانداردها ودستور العمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای .

·         تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری ، انتخابات ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی استانداری .

·         ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فن آوری اطلاعات در مجموعه استان.

·         ارائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی و تحقیقاتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ادارات استان.

·         برگزاری همایش ها ، سمینارها، نمایشگاه های تخصصی و ... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فن آوری اطلاعات .

·         مطالعه و بررسی در زمینه فن آوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری ها و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای استانداری.

·         برنامه ریزی به منظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات ، تأمین و تجهیز لوازم و وسائل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.

·         اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده با امكانات سخت افزاری و نرم افزاری.

·         پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده.

·         تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای.

·         توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های كاربردی فن آوری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در این زمینه.

·         برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده های جغرافیایی در استان و شهرستان های تابعه.

·         پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم درخصوص فن آوری اطلاعات به منظور ارتقا و افزایش مهارتهای تخصصی كاركنان و بهره وری  بهینه در این زمینه با همكاری مركز آموزش.

·         ارزیابی عملكرد و شناخت و سنجش پیشرفت فن آوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهكارهای مناسب جهت حل مشكلات در استان و شهرستان های تابعه.

·         تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری ، انتخابات ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی  در استانداری.

·         ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فن آوری اطلاعات در مجموعه استان.

·         بررسی و رفع آسیب پذیری های نرم افزار و سخت افزار و سرویس های شبكه و پیش بینی های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیر مترقبه و ایمن سازی مجموعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری .

·         در راستای تحقق دولت الكترونیك و در حیطه وظایف حاكمیتی استانداری ، تهیه ، طراحی و توسعه پورتال به منظور هماهنگی،  كنترل، هدایت و توسعه پورتال استانی در جهت ارتقاء بهره وری سیستم ها و زیرسیستم ها.

·         برگزاری همایش ها و سمینارها و ... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فن آوری اطلاعات.


 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir