شماره‌های تماس معاونت هماهنگی امور عمرانی

 نام مدیریت/ گروه
 شماره تماس
 معاونت هماهنگی امور عمرانی
تلفکس: 35291500
 دفتر فنی
35291515
معاون مدیرکل
35291514
گروه امور ارزیابی طرح‌ها و تدوین معیارها
35291519
گروه امور مشاورین و پیمانکاران
 35291485
 گروه شهرسازی و معماری
35291486
دفتر امور شهری و شوراها
35291535
معاون مدیرکل
35291525
 گروه امور شهری
35291530
 گروه امور شوراها
35291527
دفتر امور روستایی و شوراها
 35291471
معاون مدیرکل
35291478
 مدیریت بحران
33306358
 گروه مطالعات، امور ایمنی و بازسازی
33394427
 گروه حوادث غیرمترقبه، امداد و نجات
 33394430
مدیریت حمل و نقل و ترافیک
 35291482
 واحد برنامه‌ریزی عمرانی
 35291522
فکس: 35263033

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir