شماره‌های تماس معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 نام مدیریت/ گروه
 شماره تماس
 معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
دفتر: 35263833
فکس: 35263874
 دفتر امور سیاسی و انتخابات
35263832
معاون مدیرکل
 35291319
 گروه امور سیاسی
 
 گروه انتخابات
 35291267
گروه تقسیمات کشوری 35291299
دفتر امور امنیتی و انتظامی
 35255522
معاون مدیرکل
35291275
گروه امور امنیتی
35291418
 گروه امور انتظامی
 35291417
 دبیرخانه شورای تامین
 35291424
 گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی
35291343
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
35263826
معاون مدیرکل
35291262
 گروه امور اجتماعی و فرهنگی
 35291274
 گروه امور سازمان‌های مردم‌نهاد
35291272
 اداره کل پدافند غیرعامل
 35291318
35263841

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir