شماره‌های تماس معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
 
نام مدیریت/ گروه نام مدیر شماره تماس
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع علی جهانگیری دفتر: 35263834
رئیس دفتر بهنام ایران‌پژوهی
اصغر حسین‌پور
35291704
35291740
مدیرکل امور اداری و مالی محمد حسن‌زاده 35291213
معاون امور اداری شهریار فتحی 35291616
معاون امور مالی اکبر احمدزاده 35291728
اداره امور اداری و رفاه مرجان اکبریان 35291615
اداره خدمات و پشتیبانی امیر حضرتی 35291375
اداره دبیرخانه و بایگانی سیدجلال میرابراهیم‌زاده تلفن: 35291378
فکس: 35263891
پیگیری فکس: 35291383
پیگیری نامه: 35291388 - 35291377 - 35291384
اداره امور مالی صمد حصاملو 35291309
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی طاهر روحی 35291723
معاون مدیرکل حسین عبدالهی 35291481
رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی حسین فیروزی 35291655
رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن میرمحمد حسینی مزرعه‌شادی 35291485
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری حمید هاشم‌زاده 35291727
معاون مدیرکل میرصمد ابراهیم‌پور 35291652
رئیس گروه سرمایه‌گذاری جعفر شیخی 35291228
رئیس گروه امور تولید و اشتغال رسول شمس 35291595
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری سیاوش یوسفی 35291402
معاون برنامه‌ریزی یوشع موسالو 35291784
معاون آموزش و پژوهش رحیم روایی 35291588
رئیس گروه برنامه و بودجه زهرا حسن‌زاده 35291598
رئیس گروه تشکیلات    
مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت فرداد تیموری 35291633
     
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir