شماره‌های تماس معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 نام مدیریت/ گروه
 شماره تماس
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
دفتر: 35263834
فکس: 35263834
اداره کل امور اداری و مالی
35263831 - 35291213
 معاون مدیرکل
35291214
 اداره بودجه و تشکیلات
 35291222
 اداره امور اداری و رفاه
35291397
 اداره خدمات و پشتیبانی
 35291376
 اداره دبیرخانه و بایگانی
تلفن: 35291378
فکس: 35263891 و 3
پیگیری فکس: 35291383
پیگیری نامه: 35291388 - 35291377 - 35291384
 اداره امور مالی
35291309

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir