شماره‌های تماس حوزه استاندار
 
 نام مدیریت/ گروه  شماره تماس
 مدیرکل حوزه استاندار دفتر: 35263864
فکس: 35263862
تلفنخانه: 35263333
معاون مدیرکل 35291294
 دفتر استاندار 35263838
 اداره کل حراست  35263842
 معاون مدیرکل 35291233
 دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  35263877
معاون مدیرکل 35291203
گروه بازرسی و ارزیابی عملکرد 35291364
 گروه امور حقوقی  35291241
 هسته گزینش 35291322
فاکس: 35263884
 اداره کل روابط عمومی  35263888
 دفتر امور بانوان و خانواده 35291213
 گروه مشاوران استاندار  35291292
 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 33331556
 
 
شماره‌های تماس معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 نام مدیریت/ گروه
 شماره تماس
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
دفتر: 35263834
فکس: 35263834
اداره کل امور اداری و مالی
35263831 - 35291213
 معاون مدیرکل
35291214
 اداره بودجه و تشکیلات
 35291222
 اداره امور اداری و رفاه
35291397
 اداره خدمات و پشتیبانی
 35291376
 اداره دبیرخانه و بایگانی
تلفن: 35291378
فکس: 35263891 و 3
پیگیری فکس: 35291383
پیگیری نامه: 35291388 - 35291377 - 35291384
 اداره امور مالی
35291309

 
 
شماره‌های تماس معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 نام مدیریت/ گروه
 شماره تماس
 معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
دفتر: 35263833
فکس: 35263874
 دفتر امور سیاسی و انتخابات
35263832
معاون مدیرکل
 35291319
 گروه امور سیاسی
 
 گروه انتخابات
 35291267
گروه تقسیمات کشوری 35291299
دفتر امور امنیتی و انتظامی
 35255522
معاون مدیرکل
35291275
گروه امور امنیتی
35291418
 گروه امور انتظامی
 35291417
 دبیرخانه شورای تامین
 35291424
 گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی
35291343
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
35263826
معاون مدیرکل
35291262
 گروه امور اجتماعی و فرهنگی
 35291274
 گروه امور سازمان‌های مردم‌نهاد
35291272
 اداره کل پدافند غیرعامل
 35291318
35263841

 
 
شماره‌های تماس معاونت هماهنگی امور عمرانی

 نام مدیریت/ گروه
 شماره تماس
 معاونت هماهنگی امور عمرانی
تلفکس: 35291500
 دفتر فنی
35291515
معاون مدیرکل
35291514
گروه امور ارزیابی طرح‌ها و تدوین معیارها
35291519
گروه امور مشاورین و پیمانکاران
 35291485
 گروه شهرسازی و معماری
35291486
دفتر امور شهری و شوراها
35291535
معاون مدیرکل
35291525
 گروه امور شهری
35291530
 گروه امور شوراها
35291527
دفتر امور روستایی و شوراها
 35291471
معاون مدیرکل
35291478
 مدیریت بحران
33306358
 گروه مطالعات، امور ایمنی و بازسازی
33394427
 گروه حوادث غیرمترقبه، امداد و نجات
 33394430
مدیریت حمل و نقل و ترافیک
 35291482
 واحد برنامه‌ریزی عمرانی
 35291522
فکس: 35263033

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir