مهمان
جمعه 29 فروردين 1393 جستجو در سایت
 
آمار سایت
افراد آنلاین : 1441
 
تاریخ : سه شنبه پنجم خرداد 1388     |     کد : 531
آگهي استخدام پيماني استانداري آذربايجان شرقي


آگهي استخدام پيماني

 

استانداري آذربايجان شرقي جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه از محل مجوز شماره 22/2/127305 مورخ 15/10/86 معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور و مجوز دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري تعداد 16 نفر از واجدين شرايط را براي مشاغل مندرج در رديف هاي 1 الي 5 از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي (كتبي ) و مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در استانداري و واحدهاي تابعه استان به شرح ذيل استخدام مي نمايد .

 

شرايط عمومي استخدام

- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مندرج در قانون اساسي

- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت ( ويژه برادران )

- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر

- داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي شود

- عدم محكوميت و اشتهار به فساد عقيده و اخلاق و عدم اعتياد به استعمال دخانيات و هرگونه مواد مخدر

-  داشتن حداقل معدل 14 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته هاي فني و مهندسي و حداقل معدل 15 براي ساير رشته هاي تحصيلي

- داوطلبان در هنگام ثبت نام نبايد كمتر از 18 سال داشته و حداكثر سن براي مقطع ليسانس 30 سال و فوق ليسانس به بالا 32 سال مي باشد . ضمناً مدت انجام خدمت وظيفه به حداكثر سن اضافه مي گردد .

 

مدارك مورد نياز

1- تكميل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تكميل گردد )

2- سه قطعه عكس 4*3 جديد ، تمام رخ ، پشت نويسي شده ( يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود )

3- تصوير آخرين مدرك تحصيلي

4- تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر )

5- تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( ويژه برادران )

6- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ      32670 ريال به حساب جاري   980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون هاي تخصصي ، مصاحبه و آزمون عملي داوطلبان استخدام ( ايثارگران 50% مبلغ مذكور را پرداخت خواهند نمود )

7- مدرك دال بر ايثارگري عضويت فعال بسيجي در گردان هاي عاشورا ، الزهرا حسب مورد از مراجع ذي ربط

8- مدارك دال بر بومي بودن براي مشمولين بند «1/2» قسمت تذكرات

 

 نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :

متقاضيان واجد شرايط مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 15/3/88 با پست سفارشي به نشاني تبريز ، ميدان شهدا ، استانداري آذربايجان شرقي ، اداره كل امور اداري و مالي – كد پستي 5134915171 ارسال نمايند .

به مدارك ناقص يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده و يا از طريق ديگر ارسال گردد ترتيب اثر داده    نمي شود و وجوه پرداختي و مدارك ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

 

زمان توزيع كارت :

كارت ورود به جلسه آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي ، در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 13/4/88 و  14/4/88 از ساعت 8 صبح تا پايان وقت اداري در محل استانداري آذربايجان شرقي به نشاني فوق توزيع و زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد . داوطلبان محترم در موقع مراجعه جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، برگ قبض رسيد پستي را همراه داشته  باشند . اضافه مي نمايد كه صدور كارت ورود به جلسه آزمون به جز شركت در جلسه آزمون موجد هيچگونه حقي از نظر احراز شرايط استخدام براي داوطلب نمي باشد .

 

مواد آزمون : 

الف)آزمون توانمندي هاي عمومي شامل زبان و ادبيات فارسي و آيين نگارش ، زبان انگليسي ، رياضي و آمار مقدماتي ، دانش عمومي كامپيوتر ، معارف اسلامي و اطلاعات سياسي و اجتماعي ، هوش و استعداد ويژه مي باشد .

ب ) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد .

 

 تذكرات

1- ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه داراي 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و نيز خانواده هاي معظم شهداء ، مفقودين ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي غير قادر به كار در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب لازم ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت مقرر قانوني به شرح زير برخوردار مي باشند .

1/1 بر اساس ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع مصوبه شماره 16638/353 مورخ 29/8/84 مجلس شوراي اسلامي ، 5% كل استخدام شامل يك رديف براي استخدام ساير ايثارگران شامل آزادگان و جانبازاني كه قادر به انجام كار باشند تخصيص مي‌يابد.

2/1- استخدام مازاد بر 5 درصد سهميه ايثارگران در صورت كسب حد نصاب نمره لازم از طريق رقابت با ساير داوطلب واجد شرايط صورت خواهد گرفت .

3/1- در گواهي مربوط به خانواده جانبازان مي بايست جمله « عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي غير قادر به كار قيد گردد » در غير اين صورت اين افراد نمي توانند از مزاياي بند يك تذكرات بهره مند گردند .

4/1ـ جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي لازم از بنياد مذكور نمي‌باشند.

5/1ـ با توجه به تخصيص جداگانه رديف‌هاي استخدامي مربوط به فرزندان معزز شهداي والامقام انقلاب اسلامي به بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور، چنانچه از فرزندان معظم شهيد در اين آزمون شركت نمايند، همانند داوطلبان عادي با آنان رفتار خواهد شد.

6/1ـ بر اساس بخشنامه شماره 53400 مورخ 27/12/75 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، بسيجاني كه حداقل 4 سال سابقه خدمت عضويت فعال و مستمر در گردان‌هاي عاشورا و الزهرا را داشته باشند با ارائه گواهي از فرماندهي نيروي مقاومت بسيج در شرايط مساوي با ساير داوطلبان غيرايثارگر از اولويت استخدام برخودار خواهند بود.

2ـ داوطلبان بومي در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرايط مندرج در آگهي تا سقف 50% از مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت لازم برخوردار مي‌باشند. اين اولويت از طريق اعمال ضريب 1/1 در امتياز آزمون تخصصي اعمال خواهد شد. بديهي است در صورتي كه براي استخدام 50% بقيه سهميه، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه استخدامي نخواهد بود.

1/2ـ داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي‌شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشند.

الف ـ كليه سنوات تحصيلي يا دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در محدوده جغرافيايي شهرستان مورد تقاضا براي استخدام گذرانده باشند.

ب ـ محل تولد داوطلب با محدوده جغرافيايي شهرستان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

3ـ داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.

4ـ به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدرك تحصيلي پايين‌تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين به مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5ـ داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه‌هاي دولتي باشند.

6ـ كاركنان قراردادي انجام كار مشخص و شركتي شاغل در استانداري آذربايجان‌شرقي بر اساس مصوبه 84515/ت34613 مورخ 15/12/84 هيئت محترم وزيران به شرط دارابودن شرايط احراز و شرايط عمومي استخدام و كسب حدنصاب لازم، از اولويت استخدامي برخوردار خواهند بود اين اولويت از طريق اعمال ضريب 01/1 براي هر سال خدمت و حداكثر 05/1 بر امتياز آزمون تخصصي اعمال خواهد شد. ضمناً به استناد نامه شماره 23/2/28239 مورخ 8/3/87 معاون برنامه‌ريزي و پشتيباني وزارت كشور حداقل معدل براي كاركنان قراردادي انجام كار مشخص و شركتي شاغل در استانداري نمره 12 منظور، و به ميزان خدمت غيررسمي آنها به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

7ـ در هر مرحله از مرحله مربوط به امتحان، مصاحبه و جذب چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد و يا مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده است، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.

8ـ داوطلبان در هنگام ثبت‌نام نبايد كمتر از 18 سال داشته و حداكثر سن براي مقطع ليسانس 30 سال، فوق‌ليسانس و فوق‌ليسانس به بالا 32 سال مي‌باشد. ضمناً مدت انجام خدمت وظيفه به حداكثر سن اضافه مي‌گردد.

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلباني كه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل.

ب) افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقودين و جانبازان از كار افتاده، كه قادر به انجام كار نمي‌باشند شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال.

ج) آزادگان از شرط حداكثر سن فوق‌الذكر معاف مي‌باشند.

د) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنها، شركت‌هاي بيمه، شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت‌هاي ملي و مصادره شده و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته‌اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

9- مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) مي‌بايد به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

10- كليه داوطلبان واجد شرايط موظفند در آزمون توانمندي‌هاي عمومي و تخصصي شركت نمايند.

11- انتخاب داوطلبان پس از رعايت اولويت‌هاي مربوط به بند يك تذكرات و كسب حدنصاب اعلام شده در تبصره ذيل در آزمون توانمندي‌هاي عمومي ضمن اعمال ضرايب مربوط به اولويت‌هاي 2و6 براساس نمرات فضلي آنها در آزمون‌هاي تخصصي در محدوده محل جغرافيايي مورد تقاضا صورت خواهد گرفت.

تبصره: حدنصاب نمره قبولي عبارت از 60% و بيشتر و بالاترين امتياز اخذ شده عمومي و 60% و بيشتر و بالاترين امتياز تخصصي اخذ شده در هر رشته شغلي مي‌باشد.

12- اولويت‌هاي استخدامي مندرج در اين آگهي با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط پس از بررسي و اتخاذ تصميم در كميته استخدامي استانداري تخصيص خواهد يافت.

13- پذيرفته شدگان طبق سند رسمي متعهد خواهند شد كه حداقل به مدت ده سال در واحدهاي تابعه استانداري آذربايجان‌شرقي، در پست مورد تصدي و در محل جغرافيايي پذيرفته شده خدمت نمايند و تقاضاي استعفاء و يا بازخريدي و يا انتقال به محل جغرافيايي ديگر را ننمايند.

 

    استانداري آذربايجان‌شرقيجهت دريافت اطلاعات بيشتر فايلهاي زير را دانلود نمائيد.

آگهي استخدام پيماني نوبت اول.doc

فرم درخواست شغل از استانداري.docمطالب مرتبط
  آزمون استخدام استانداري آذربايجان‌شرقي 26 تيرماه برگزار مي‌شود
  استانداري آذربايجان شرقي آماده انعکاس دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.
  اشرف‌نيا معاون عمراني استانداري آذربايجان‌شرقي :در دور اول سفر رياست جمهوري 33 مصوبه و 3 توافق نامه مربوط به شهرستان ملكان مي‌باشد.
  انتصاب سرپرست معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني و مديركل سياسي و انتخابات استانداري آذربايجان شرقي
  تشكر و يژه جامعه ارامنه كشور از استانداري آذربايجان شرقي

برچسب :

نوشته شده در   سه شنبه پنجم خرداد 1388  ساعت  16   توسط   مدیر سایت
PDF چاپ ارسال برای دوستان        بازگشت             
:نام
:نام خانوادگی
  :آدرس الکترونیکی
 

لطفا کد نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید .
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید.